ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

ផ្នែកលក់ រឺជាទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង (2) កោះកុង(2)## ពោធិ៍សាត់(2), កោះកុង(2), ព្រះវិហារ(2), តាកែវ(2), ក្រចេះ(2), ស្វាយរៀង(2), បន្ទាយមានជ័យ(2), កែប(2), ព្រៃវែង(2), ស្ទឹងត្រែង(2), ភ្នំពេញ(2), ឧត្តរមានជ័យ(2), មណ្ឌលគីរី(2), រតនគីរី(2), កំពង់ស្ពឺ(2), កំពង់ធំ(2), បាត់ដំបង(2), សៀមរាប(2), កំពង់ឆ្នាំង(2), កណ្តាល(2), ត្បូងឃ្មុំ(2), ប៉ៃលិន(2), កំពត(2), កំពង់ចាម(2), ព្រះសីហនុ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 22 /02/2018
មន្រ្តីឥណទាន (4) កំពង់ចា ព្រះសីហនុ(4), កំពង់ចាម(4), ព្រះវិហារ(4), តាកែវ(4), ពោធិ៍សាត់(4), កោះកុង(4), ក្រចេះ(4), បន្ទាយមានជ័យ(4), ភ្នំពេញ(4), កែប(4), ព្រៃវែង(4), ស្ទឹងត្រែង(4), ស្វាយរៀង(4), ឧត្តរមានជ័យ(4), រតនគីរី(4), កំពង់ស្ពឺ(4), កំពង់ធំ(4), បាត់ដំបង(4), មណ្ឌលគីរី(4), កណ្តាល(4), សៀមរាប(4), កំពង់ឆ្នាំង(4), ត្បូងឃ្មុំ(4), ប៉ៃលិន(4), កំពត(4)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 02 /02/2018
Sales Officer (5) រតនគីរី(5 ព្រះវិហារ(5), រតនគីរី(5), ពោធិ៍សាត់(5), ក្រចេះ(5), ឧត្តរមានជ័យ(5), មណ្ឌលគីរី(5), កំពង់ស្ពឺ(5), ស្ទឹងត្រែង(5), ព្រៃវែង(5)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /01/2018
មន្រ្តីឥណទាន(Credit Officer) (4) បន្ទាយម មណ្ឌលគីរី(4), បន្ទាយមានជ័យ(5), ត្បូងឃ្មុំ(6), ស្វាយរៀង(12), កណ្តាល(37), សៀមរាប(15), ភ្នំពេញ(9), ប៉ៃលិន(3), បាត់ដំបង(8), កោះកុង(2), ពោធិ៍សាត់(6), ក្រចេះ(2), រតនគីរី(2), កំពង់ចាម(5), ព្រះសីហនុ(7), ព្រៃវែង(9), តាកែវ(2), កំពង់ឆ្នាំង(3)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 26 /01/2018
បេឡាធិការ(Teller) (3) ស្ទឹងត កំពង់ចាម(3), ស្ទឹងត្រែង(1), ក្រចេះ(1), មណ្ឌលគីរី(1), ត្បូងឃ្មុំ(3), រតនគីរី(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /01/2018
Credit Officer (80) មណ្ឌលគ កំពង់ចាម(80), មណ្ឌលគីរី(17), ត្បូងឃ្មុំ(80), ក្រចេះ(34), ស្ទឹងត្រែង(11)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /01/2018
មន្រ្តីឥណទាន (7) ព្រះសីហនុ(7 កំពង់ឆ្នាំង(7), ព្រះសីហនុ(7), រតនគីរី(7), ក្រចេះ(7), បាត់ដំបង(7), ស្វាយរៀង(7), កណ្តាល(7), ប៉ៃលិន(7), កំពង់ចាម(7), ភ្នំពេញ(13), ព្រៃវែង(7), តាកែវ(7), កោះកុង(7), បន្ទាយមានជ័យ(7), សៀមរាប(7), ពោធិ៍សាត់(7), ត្បូងឃ្មុំ(7), មណ្ឌលគីរី(7)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 26 /01/2018
បុគ្គលិក ចែកចាយស៊ីមកាត (5) ប៉ៃល កណ្តាល(5), ប៉ៃលិន(4), សៀមរាប(5), កំពត(4), កំពង់ឆ្នាំង(4), ពោធិ៍សាត់(5), ភ្នំពេញ(12), ព្រះសីហនុ(5), កោះកុង(4), កំពង់ចាម(5), ព្រះវិហារ(4), តាកែវ(4), ព្រៃវែង(4), បន្ទាយមានជ័យ(5), ក្រចេះ(5), ស្ទឹងត្រែង(4), ស្វាយរៀង(5), កំពង់ស្ពឺ(5), កែប(4), រតនគីរី(4), បាត់ដំបង(5), មណ្ឌលគីរី(4), ត្បូងឃ្មុំ(5), កំពង់ធំ(5), ឧត្តរមានជ័យ(4)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /01/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
 • NEA រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ...
  2018-01-24 02:33:36

  ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធមនុស្ស ពិសេសគឺធានាឲ្យស្ត្រី និងបុរសមានសិទ្ធស្មើគ្នាលើគ្រប់រូបភាព។ទន្ទឹងនឹងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននឹងកំពុងផ្តល់អាទិភាពទៅលើ ការលើកម្ពស់ឲ្យមានសមភាពយេនឌ័រលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសក...

  ផ្សេងទៀត
 • ឱកាសការងារជាង ៣០០ កន្លែងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊...
  2018-01-24 02:40:48

  ឱកាសការងារចំនួន៣២៧ កន្លែងក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗគ្នាពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៤នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន សម្រាប់យុវជនសិស្ស/និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទូទៅនៅក្នុងវេទិកាការងារប្រចាំខែរបស់ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។

  ក្រុមហ៊ុនទាំង...

  ផ្សេងទៀត
 • តើលោកអ្នកចង់ក្លាយជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទCellcard...
  2018-01-17 07:33:11

  ការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍បាននិងកំពុងបំប្រួញគម្លាតនៃទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សក្នុងប្រទេស តំបន់ និងពិភពលោកឲ្យកាន់តតែខិតជិតគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងឆាប់រហ័ស។ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការទាញយកសក្តានុពល និងអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកនេះកំពុងបោះ ជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈរ តាមរយៈការហូរចូលនៃវិនិយោគទុនពីសំណាក...

  ផ្សេងទៀត