ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមមុខរបរ

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /04/2018
Staff of Legal Unit (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 08 /05/2018
អ្នកគិតលុយ (15) ភ្នំពេញ(15)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 06 /05/2018
បេឡាករ (3) កំពង់ធំ(3)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 04 /05/2018
Receptionist (5) ភ្នំពេញ(5)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /04/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /05/2018
Accounting Supervisor (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /04/2018
Teller (2) កំ កំពត(2), កំពង់ធំ(3)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 04 /05/2018
Customer Service Assistant (1) ភ្នំពេញ(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 30 /04/2018
Customer Service (5) ភ្នំពេញ(5)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /04/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
 • ត្រៀម CV ឲ្យហើយទៅ! ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១០ ប្រកាសរើសបុគ្គ...
  2018-04-20 02:13:43

  តាមរយៈការរក្សាបាននូវស្ថេរភាពនយោបាយ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការវិនិយោគថ្មីៗទាំងក្នុងប្រទេស និងពី​បរទេស ចេះតែបន្ត​កើនឡើង ដែលនាំដល់ការបង្កើតឱកាសការងារបន្ថែមទៀតនៅ​ក្នុងទីផ្សារ​ការងារ​ក្នុងស្រុក។

  ជាក់ស្តែងសម្រាប់ចុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ឱកាសការងារប្រមាណ៩៨២ កន្លែងក្នុងមុខតំណែង​ផ្សេងៗគ្នានឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនពីក្រ...

  ផ្សេងទៀត
 • បងប្អូនកម្មករនិយោជិតសម្តែងភាពសប្បាយរីករាយក្រោយ ទទ...
  2018-04-11 05:41:18

  ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី៣ហើយដែល ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានបើកយុទ្ធនាការផ្តល់ថវិកា​ដល់កម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ២,៥៤២នាក់ ​ដែលម្ចាស់​រោងចក្ររត់ចោលចំនួន៤គឺ៖ ហ្គ្រេតអននើ, អ៊ីហ្វា, ប៊ីណូ, និងជុងហ្វៃ។

  ការផ្តល់ថវិកានេះ គឺប្រើប្រាស់ថវិកាបុរេប្រទានរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសម្រួលដល់ទុក្ខលំបាករបស់ បងប្អូនកម្មករនិយោជ...

  ផ្សេងទៀត
 • ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចាប់ផ្តើមយុ...
  2018-04-09 10:11:47

  ថ្ងៃនេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការបើកថវិកាដល់កម្មករនិយោជិត​ដែលម្ចាស់​រោងចក្ររត់ចោលចំនួន៤គឺ៖ហ្គ្រេតអននើអ៊ីហ្វាប៊ីណូ និងជុងហ្វៃ ដែលមានកម្មករ​និយោជិតសរុប​ចំនួន២៥៤២នាក់

  បង ស្រី គ្រេង ឆេង ជាកម្មការិនីផ្នែកដេរ អស់រយៈពេល២០ឆ្នាំ នៅរោងចក្រហ្គ្រេតអននើមកពីខេត្ត​កណ្តាលបានសម្តែ...

  ផ្សេងទៀត