ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមមុខរបរ

បុគ្គលិករក្សាភាពស្អាត (3) បន្ទ សៀមរាប(3), បន្ទាយមានជ័យ(3), បាត់ដំបង(3)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /07/2018
អ្នកបើកបរ (5) សៀមរាប(5) បា បន្ទាយមានជ័យ(5), សៀមរាប(5), បាត់ដំបង(5)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /07/2018
អ្នករត់តុ (10) កំពង់ចាម(10)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 18 /07/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /07/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /07/2018
អ្នកថែសួន (2) បាត់ដំបង(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 15 /07/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 10 /07/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /07/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /07/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សកម្មភាព
 • វេទិកាការងារសម្រាប់ថ្ងៃទី១២ខែកក្កដានេះផ្តល់ឱកាសកា...
  2018-07-05 12:18:17

  វេទិកាការងារដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ខែដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) ​នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានក្លាយជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំដោយឱកាសការងារ និងព័ត៌មានជ្រើស​រើសបុគ្គលិកដ៏ទូលំទូលាយតាមរយៈកំណើននៃក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសនានា​ដែលមក ប្រើប្រាស់សេវាជ្រើស​រើសបុគ្គលិករបស់រដ្ឋមួយនេះ។ គិតត្រឹមរយៈពេ...

  ផ្សេងទៀត
 • UNDP និងទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារសហការគ្នាលើការ...
  2018-06-28 10:35:13

  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៨៖ ដើម្បីជំរុញការទទួលបានឱកាសការងារសមរម្យនិងព័ត៌មានទូលំទូលាយអំពីការងារសម្រាប់យុវជន សិស្ស-និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) រៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គ...

  ផ្សេងទៀត
 • ឱកាសការងារប្រមាណ១០៨៥កន្លែង ពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១០ក...
  2018-06-25 07:19:40

  សម្រាប់សិស្ស និស្សិតដែលកំពុងសិក្សា សាធារណៈជនទូទៅដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារធ្វើ ឬអ្នកមានការងារ ហើយចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុនចំនួន១០ ក្នុងនោះមាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ក្រុមហ៊ុន G-GEAR ក្រុមហ៊ុន ISI ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ RFC មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ក្រុមហ៊ុន ម៉...

  ផ្សេងទៀត