ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 22464) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

មន្រ្តីសន្សំ

3 នាក់ ៖

- ព្រៃវែង, កម្ពុជា(3)

31-01-2018

07-02-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  • បញ្ចប់ ឬកំពុងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៣ បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, គណនេយ្យ, គ្រប់គ្រង, ទីផ្សារ និងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ ដទៃទៀត
  • មានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំក្នុងការលក់ ផលិតផលឥណទាន និងសេវាបញ្ញើ សន្សំ
  • អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានស្ទាត់ជំនាញ
  • មានភាពស្មោះត្រង់, ទំនាក់ទំនងល្អ, រួសរាយ និងមានភាពម៉ឹងម៉ាត់ក្នុងការងារ
  • មានឆន្ទ:ខ្ពស់ក្នុងការបំរើការងារនៅតាមតំបន់ជនបទ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

កំណត់គោលដៅអតិថិជន និងរៀបចំផែនការលក់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ(ឥណទាន សន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ និងស្ថាប័ន)

​   .ស្វែងរកទាក់ទង បញ្ជុះបញ្ចូលនិងបង្ហាញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដល់អតិថិជន

​   .រៀបចំនិងសហការ ជមួយបុគ្គលិកផ្សេងទៀត ដើម្បីយុន្ធាការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមតំបន់គោលដៅ

.កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនសក្តានុពលដើម្បីចាប់យកអតិថិជនថ្មីនិងថែរក្សាអតិថិជនមានស្រាប់

.តាមដានស៊ើបអង្កេតនិងប្រមូលពត៌មានត្រឡប់ពីការប្រែប្រួលទីផ្សារឥរិយាបទ/តម្រូវការអតិថិជននិងគូរប្រកួតប្រជែង

របៀបដាក់ពាក្យ

E-mail:info@aret.com.kh

Website:  www.amret.com.kh

Tel  023 880 942 /023 881 342

Prey Veng Job Center

Address: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province

Tel:  081 786 655/043 210 277

Email:         jc_preyveng@nea.gov.kh/jc_preyveng@yahoo.com